Wydrukuj
Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
SIWZ z zalacznikami
SIWZ
Załącznik nr 1- formularz oferty
Zalacznik nr 2 obsl. oswiadczenie o braku podstaw
Zalacznik nr 3 obsl. oswiadczenie o spelnianiu warunkow
Zalacznik nr 4 obsl. wykaz uslug
Zalacznik nr 5 obsl. wykaz osob
Zalacznik nr 6 wzor umowy obsl.
Zalacznik nr 7 do SIWZ oswiadczenie o grupie kapitalowej
Zalacznik nr 8 RODO
Odpowiedzi do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze

Skip to content