Wydrukuj
ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik Nr 1 przedmiot zamówienia

Pobierz
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
Zalacznik nr 3 oswiadczenie o braku podstaw 1PN
Zalacznik nr 4 obsl. oswiadczenie o spelnianiu warunkow
zalacznik nr 5do SIWZ oswiadczenie o grupie kapitalowej
zalacznik nr 6 wykaz robot
Zalacznik nr 7 obsl. wykaz osob
Załącznik Nr 8 oświadczenie o zatrudnieniu osób
zalacznik nr 9 RODO
Załącznik Nr 10 – wzór umowy
załącznik a – projekt budowlano-wykonawczy architektura
załącznik b – projekt budowlano-wykonawczy branża elektryczna
załącznik c – przedmiar robót
załącznik d – stwior
Skip to content