Wydrukuj
ogłoszenie o zamówieniu obsługa

SIWZ

załącznik nr 1- formularz oferty

załącznik nr 2 obsł. oświadczenie o braku podstaw

załącznik nr 3 obsł. oświadczenie o spełnianiu warunków

załącznik nr 4 obsł. wykaz usług

załącznik nr 5 obsł. wykaz osób

załącznik Nr 6 wzór umowy

załącznik nr 7 oświadczenie o grupie kapitałowej

załącznik nr 8 RODO

załącznik nr 9 zobowiązanie podmiotu

informacja z otwarcia ofert

informacja o wyborze oferty

 

 

 

Skip to content