Wydrukuj
Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw

Załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 4 wykaz usług

Załącznik nr 5 wykaz osób

Załącznik Nr 6 metraże

Załącznik nr 7 harmonogram

Załącznik Nr 8 umowa

załącznik nr 9 RODO

załącznik nr 10 oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 11 zobowiązanie podmiotu

Odpowiedzi na pytania do SIWZ i zmiany SIWZ

Odpowiedzi na pytania do SIWZ i zmiany SIWZ 2

informacja z otwarcia ofert

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content