Majątek Biblioteki

Wykaz gruntów w wieczystym użytkowaniu Książnicy Pomorskiej wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

1. Szczecin, ul. Podgórna 15/16 – budynek I (1.554 m2)
2. Szczecin, ul. Podgórna 15/16 – budynek II (2.133 m2)
3. Szczecin, ul. Podgórna 15/16 – budynek III (821 m2)
4. Buk – zespół parkowy (85.300 m2)

Środki trwałe:

Księgozbiór (dane z 31. 12. 2015 r.):

– książki i czasopisma – 1 124 495
– zbiory specjalne – 178 321
– zbiory elektroniczne – 21 510

Inne materiały i urządzenia stanowiące wyposażenie biblioteczne.

Skip to content