Wydrukuj
Książnica Pomorska ogłasza pisemny ofertowy przetarg nieograniczony w formie wyboru ofert, na sprzedaż zbędnych, używanych środków trwałych.

Szczegółówe informacje znajdują się w załączniku.

Ogłoszenie o przetargu

Skip to content