Przetarg nieograniczony na administrowanie i utrzymywanie techniczne zabytkowego kompleksu budynków wraz z terenami przyległymi w miejscowości Buk, gm. Przybiernów

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załącznik nr 1 formularz ofertowy Załącznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw Buk Załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków Buk Załącznik nr 4 wykaz usług Załącznik nr 5 wykaz osób Załącznik nr 6 wzór umowy Załącznik nr 7...
Skip to content